adviseur imago en positionering

uniquole heeft een beproefd concept ontwikkeld waarmee snel de kernwaarden van uw bedrijf, merk of museum worden blootgelegd. diverse bedrijven en musea hebben hier de afgelopen jaren economisch succes mee behaald.

 

in een globaliserende wereld is onderscheidend vermogen economisch gezien essentieel. bedrijven en musea krijgen bij uniquole steun in de rug bij het sterker positioneren van hun merk en hun internationale imago.

vanuit deze kernwaarden, het dna, wordt een vertaalslag gemaakt van verleden en heden naar een gewenste strategie voor de toekomst. met aansprekend (relevant) beeldmateriaal wordt het imago vervolgens sterk neergezet.

 

neem contact op met nicole@uniquole.nl om te bekijken of uw bedrijf of museum voor dit concept in aanmerking komt.