adviseur imago en positionering museale sector en bedrijfsleven

in een globaliserende wereld is onderscheidend vermogen economisch gezien cruciaal. musea en bedrijven kunnen vaak een steun in de rug gebruiken bij het sterker positioneren van hun merk en hun internationale imago.

uniquole heeft een effectief concept ontwikkeld waarmee snel uw kernwaarden worden blootgelegd.

vanuit deze kernwaarden, het dna, wordt een vertaalslag gemaakt van verleden, heden naar een gewenste strategie voor de toekomst. met aansprekend beeldmateriaal wordt het imago vervolgens sterk neergezet.