opdrachtgever: museum meermanno
project: advisering positionering en imago

museum meermanno is het oudsteĀ boekenmuseum ter wereld. het museum heeft uniquole advies gevraagd over de toekomstige positionering en het imago van het museum.

 

het advies werd door het museum meegenomen in de subsidieaanvraag basisinfrastructuur voor cultuur bij het ministerie van ocw (bis 2017-2020).